Zonnewijzerpark Genk

6. Analemmatische zonnewijzer

Analemmatische zonnewijzer

De analemmatische zonnewijzer is een parkzonnewijzer bij uitstek en hoort dus zeker in de collectie van het Zonnewijzerpark thuis. En hoe prominent vertoont hij zich hier! Hij staat niet langs het pad, zoals de meesten, en evenmin op het pad, zoals de nummers 1 en 3, maar op een kruispunt.
En zelfs dat kan alleen maar omdat hier voor een mini-versie gekozen is: de lange as van de ellips met uurpunten is slechts 2 meter. Anders had het kruispunt op de zonnewijzer gelegen!

De zonnewijzer heeft een heel bijzonder accent gekregen door de toevoeging van de schuin geplaatste cirkel. Deze helt 39°, dat is het complement van 51°, de geografische breedte van Genk. De horizontale ellips is dan precies de projectie van de cirkel.
En omdat de schaduwgever verticaal staat, kan de tijd (hier: zonnetijd) ook afgelezen worden van de uurpunten op de cirkel, recht boven die op de ellips.

Datumlijn De datumlijn en de kalendermaanden ter weerszijden zijn gegrift in een hardstenen plaat.

De analemmatische zonnewijzer onderscheidt zich van de meer gebruikelijke poolstijl-zonnewijzers doordat de schaduwgever verticaal staat, en wel op een plaats die afhankelijk is van de datum. En rechtop staan zowel als bewegen zijn nu juist karakteristieke vermogens van de mens. Dus is hij de aangewezen schaduwgever bij dit type zonnewijzer. In dit geval als kind, gezien de maat.


Informatiebordje

Mijn commentaar:<- vorige    volgende ->