Zonnewijzerpark Genk

12. Het Boek van de Tijd

Het Boek van de Tijd

Het opengeslagen boek is een klassieke uitvoeringsvorm van de polaire zonnewijzer. De wijzerplaat loopt evenwijdig aan de poolstijl, waardoor ook de uurlijnen evenwijdig zijn. Een gemarkeerd punt (index) op de poolstijl wijst de datum, zoals ook bij de horizontale zonnewijzer (nr. 2) toegepast is.

Toelichting bij het Boek van de Tijd

Een bordje aan de achterkant van de zonnewijzer vermeldt het motto: "Tempus est aeternum, nobis iter imperfectum", oftewel: "De tijd is eeuwig, onze weg onvolmaakt." Een tweede bordje vermeldt de sterrenbeelden die bij de datumlijnen horen.

Informatiebordje

Mijn commentaar:
Na het R.I.C. Quadrant (nr. 7) is dit het tweede zorgenkindje van het Zonnewijzerpark. En om dezelfde twee redenen: de vandaal-gevoeligheid en de gnomonische inhoud.<- vorige    volgende ->